מוצרים:

מנעולים מינייטורים

מגוון מנעולים בגודל מינימלי למגוון שימושים

24V        50100F00 נפתח תחת מתח , לשונית משתנה
6-12V  50100J00 נפתח תחת מתח , לשונית משתנה
6-12V   51100J00 נפתח תחת מתח,פתיחה מכנית ,לשונית משתנה 6-12V  51MA100J00 נפתח תחת מתח,פתיחה מכנית, LTACH 12V  54100E00 נסגר תחת מתח, לשונית משתנה 9-16V  56100B00 נפתח תחת מתח,לשונית משתנה, יציאת מגע(שוו"ע ל-EFF118RR) 12V 58100E00 נסגר תחת מתח,לשונית משתנה, יציאת מגע 24V 58100F00 נסגר תחת מתח, לשונית משתנה, יציאת מגע
דילוג לתוכן