מוצרים:

גלאי נפח פנימי עם מצלמה Next Cam

Next CAM PG2
גלאי מצלמה אלחוטי למערכות PowerMaster
Next CAM PG2 הינו גלאי מצלמה אלחוטי המספק פתרון מושלם לאימות אזעקה באמצעות תמונה, ביום ובלילה. הגלאי מותקן באזורים בהם נדרשת ראות מוגברת כגון מסדרונות וחדרי מדרגות.
כאשר מערכת האזעקה דרוכה וחיישן האינפרא-אדום הפאסיבי (PIR) מזהה תנועה, שולח הגלאי התראה ללוח הבקרה ומיד מפעיל את המצלמה. עם הפעלת המצלמה, מערכת האזעקה PowerMaster מתחילה לשלוח צילומים של הבית למוקד.
 צפייה בצילומים בזמן אמת מאפשרת לחברת המוקד ולאנשי הביטחון לוודא כי מדובר באזעקת אמת ולהגיב בהתאם.
דילוג לתוכן